Link verwijderen

verwijder een link
Dit is de titel die wordt weergegeven met de link.